Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen microTMS en neurofeedback?

Er zijn meerdere verschillen met neurofeedback.

  • Neurofeedback beïnvloedt de hersenen via de zintuigen (en dus via de thalamus) en heeft dus in beginsel een effect op selecte hersengebieden. MicroTMS bereikt het hele brein, inclusief de diepere delen.
  • Neurofeedback wordt over het algemeen toegepast in een psychologiepraktijk. MicroTMS kunt u thuis zelf doen.
  • Neurofeedback werkt alleen als u aandacht aan de taak besteedt en er moeite voor doet. MicroTMS vraagt geen speciale activiteiten van u.

Er is ook een belangrijke overeenkomst met neurofeedback: beiden gaan ervan uit dat afwijkende hersengolven aan de basis van de klacht liggen en dat het corrigeren/normaliseren van de hersengolven de klacht vermindert.

Hoe lang duurt een behandeling?

De behandeling duurt normaal gesproken 30 minuten per keer. In totaal wordt er een uur voor uitgetrokken omdat we vooral evalueren hoe de afgelopen periode is gegaan en nadien hoe u de behandeling zelf heeft ervaren.

Hoeveel behandelingen heb ik nodig?

Voor de meeste klachten is 1 à 2 behandelingen per week voldoende om een effect te bereiken. De behandelingen worden normaal gesproken op verschillende dagen gegeven, dus niet twee op één dag. Bij pijnbestijding wordt doorgaans na 3 à 4 behandelingen duidelijk óf het gaat werken doordat een begineffect waarneembaar wordt. Voor depressiebestrijding zijn meestal 5 à 10 behandelingen nodig voor een beginnend effect. Uitzonderingen komen voor, zowel naar boven als naar beneden. We hebben meerdere keren na één behandeling al goede effecten gezien.

Zijn de effecten van microTMS op depressie permanent?

Die effecten kunnen permanent zijn. Maar bij alle depressiebehandelingen kan ook terugval optreden. Dan moet de behandeling herhaald worden. Bij Magnolia hebben we meerdere ex-cliënten die al maanden of jaren volledig hersteld zijn van de depressie. Ook zijn er cliënten die ‘naar behoefte’ komen voor een behandeling.

Wat zijn de bijwerkingen?

MicroTMS heeft geen ernstige bijwerkingen. Er zijn honderden mensen behandeld en niemand moest vanwege bijwerkingen stoppen met de behandeling of het onderzoek. De meeste mensen merken niet eens dat ze behandeld worden. Wat wel eens wordt gerapporteerd: er gebeurt ‘iets’ in mijn hoofd, er begint ‘van alles te stromen’, een paar minuten wazig zien, lichte hoofdpijn, een betere nachtrust, beter ruiken en proeven, warm gevoel in het hoofd of op de zere plek waarvoor behandeld wordt.

Is microTMS hetzelfde als ECT?

Nee, microTMS is niet hetzelfde als ECT (elektroconvulsieve therapie). Bij ECT wordt gebruik gemaakt van elektriciteit (zoals de naam al aangeeft), microTMS werkt met magnetische velden. De toegevoegde energie van ECT is veel groter dan die van microTMS. Bij een ECT-behandeling worden mensen onder narcose gebracht en wordt een epileptisch insult opgewekt. MicroTMS kan bij het volle bewustzijn uitgevoerd worden en is zeer comfortabel. Wel wordt bij beide behandelingsmethoden een elektrische reactie in de hersenen opgewekt. Ook heeft microTMS veel minder bijwerkingen dan ECT. Bij ECT treedt namelijk vaak geheugenverlies op.

Wat gebeurt er met mijn persoonlijke gegevens?

Deze zijn strict vertrouwelijk en worden acher slot en grendel bewaard. In publicaties, wetenschappelijk of anderszins, zullen uw persoonsgegevens nooit terug te vinden zijn.

Is Magnolia Therapeutics aangesloten bij een beroepsvereniging?

Nee, er is geen beroepsvereniging voor deze behandelingen omdat de methode nog zeer nieuw is en uniek in Nederland.

Is dit kwakzalverij?

Nee, deze behandeling is gevalideerd in dubbelblind placebo-gecontroleerd biomedisch onderzoek. Dit onderzoek is gepubliceerd in een neurologisch toptijdschrift (PLOS One). Er zijn wereldwijd meerdere onderzoeksgroepen mee bezig, zie ook hier. De methode staat niet vermeld in deze Vlaamse en deze Amerikaanse lijst van verdachte of misleidende apparaten. De magnetische velden zijn goed meetbaar (zie filmpje hieronder) en bovendien ook sterk genoeg om effecten op de hersenen te hebben. Dit hebben we zelf met EEG vastgesteld.

Werkt microTMS ook tegen hoofdpijn?

We hebben goede resultaten behaald bij hoofdpijn, maar er zijn nog geen grootschalige klinische onderzoeken geweest.

Werkt microTMS ook tegen PDD-NOS?

Er zijn momenteel geen studies bekend waaruit blijkt dat microTMS zou helpen bij PDD-NOS. Dit wil niet zeggen dat het niet helpt tegen PDD-NOS, maar het is nog nooit onderzocht.

Wordt de behandeling vergoed?

Nee.

Waarom wordt het niet vergoed als het zo goed werkt?

MicroTMS is een nieuwe behandelingsvorm en wordt daarom niet vergoed door zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars en artsen zijn conservatief.

Vraag stellen
Lezingen
Onderzoek
Afspraak maken