Tinnitus

Wat is tinnitus?

Tinnitus wordt ook wel oorsuizen genoemd in het Nederlands. Het is een geluid dat andere mensen niet horen. Het kan ervaren worden als piepen, suizen, sissen of ruisen.

Hoe vaak komt het voor?

Tinnitus komt voor bij 10% van de mensen [ref].

Wat veroorzaakt tinnitus?

Er bestaan verschillende soorten tinnitus met verschillende oorzaken. Het kan ontstaan door gehoorschade, door medicijnen, door een spier of door een bloedvat. Er zijn vormen van tinnitus waarbij alleen in de hersenen iets raars gebeurt. Daarbij zijn de hersenen overactief [ref].

Hoe is tinnitus te behandelen?

In het algemeen is tinnitus lastig te behandelen maar er kan vaak toch verlichting gevonden worden. De bekendere behandelingen zijn het gebruik van een hoortoestel en/of een tinnitusmaskeerder, medicatie, ontspanning (yoga, meditatie en massages), implantatie van een hersenelektrode, praten over de klachten, psychosociale begeleiding en Tinnitus Retraining Therapie (TRT).

Als uw tinnitus

  • erger is bij stress
  • reageert qua volume op de stand van de kaak
  • reageert qua toonhoogte op de stand van de kaak

dan is het vooruitzicht relatief gunstig.

Behandeling van tinnitus met microTMS

Twintig studies (en een overzichtstudie) hebben gevonden dat magnetische hersenstimulatie (bijv. TMS) effectief is tegen tinnitus. Dit houdt in dat de persoon ervaart dat het geluid zachter of minder irritant wordt. Het effect van korte magnetische stimulatie duurt ongeveer een week en herhaald stimuleren werkt beter. Tien dagen lang de hersenen stimuleren met een magneetveld kan zelfs wel een jaar verlichting geven. Hoe dit precies werkt is nog niet helemaal duidelijk, maar de soort stimulatie, d.w.z. de frequentie-inhoud van de TMS speelt een rol [ref]. Stimuleren met 10 en 25 Hz werkt beter dan 1 Hz [ref]. Dat komt waarschijnlijk doordat het alfaritme in de hersenen een rol speelt bij tinnitus [ref]. De moderne neurowetenschap stelt vaak de vraag waar een functie of afwijking in de hersenen precies zit. Tinnitus is niet gebonden aan een specifiek hersengebied [refs]. Daarmee is ook te begrijpen dat magnetisch stimuleren op meerdere plekken beter werkt dan op één plek [ref].

Vraag stellen
Afspraak maken