Wetenschappelijk onderzoek

Wij doen sinds 2006 wetenschappelijk onderzoek aan zowel depressie als microTMS. We gebruiken fMRI, qEEG en gevalideerde vragenlijsten. In deze aflevering van Pavlov (NTR) bezoekt Mike Boddé het Neuroimaging Centrum in Groningen. Hij wordt ontvangen door de onderzoekers Kortekaas en Aleman, die een hersenscan van hem maken. Kortekaas en Aleman zijn al decennia bezig met neurowetenschappelijk onderzoek, o.a. aan milde magnetische velden (microTMS) als behandeling voor depressie.

Hieronder wetenschappelijk onderzoek aan onze methode microTMS

Depressie
Hier vindt u een overzichtsartikel over depressiebehandeling met microTMS door psychiater drs. van Belkum, samen met dr. R. Kortekaas en anderen.
Hier vindt u een Engelstalig artikel door psychiater dr. K. Martiny over depressievermindering. Ook dit onderzoeksresultaat is gepubliceerd in een toptijdschrift, in dit geval in Biological Psychiatry. Er wordt een andere (minder correcte) naam voor microTMS gebruikt, namelijk T-PEMF.
Hier vindt u een Engelstalig artikel (ook in Biological Psychiatry) door psychiater dr. M. Rohan over depressievermindering door magnetische velden. Hij ontdekte dat per “ongeluk” (pdf, Engelstalig) doordat hij MRI-scans maakte bij sombere mensen. Ook dit onderzoeksresultaat is gepubliceerd in een toptijdschrift, in dit geval in American Journal of Psychiatry. Het blijkt (pdf, Engelstalig) dat magnetische hersenstimulatie effectiever tegen depressie werkt als u relatief jong bent.

Pijn
Hier vindt u een artikel door dr. R. Kortekaas in PLoS ONE over pijnvermindering met microTMS. PLoS ONE is een wetenschappelijk toptijdschrift en is vrij toegankelijk voor iedereen (open access-tijdschrift).

We doen momenteel (2021) nog steeds onderzoek aan microTMS. Dat gaat over vijf onderwerpen:

  • Hersengolven (kwantitatieve elektro-encefalografie – qEEG)
  • Pijn
  • Depressie
  • Fibromyalgie
  • Connectiviteit

Kwantitatieve elektroëncefalografie (qEEG)

In Schiedam maken we wekelijks qEEGs van mensen met pijn en/of psychische klachten. We bouwen een database op om sneller de juiste behandeling voor iemand te kunnen kiezen op basis van diens hersengolven. Dit heet personalised medicine (Engelstalige uitleg).

We doen momenteel vooral onderzoek aan het effect van microTMS op hersengolven (EEG). Zie hier voor voorbeelden bij burnout en ADHD.

Ook doen we onderzoek aan andere niet-medicamenteuze behandelingen. Het filmpje hieronder gaat over het gebruik van klankschalen en het effect op hersengolven (EEG).

Ook doen we onderzoek met gezonde mensen met een bijzonder talent, zoals Rajacenna hieronder.

Het was leuk om te mogen bijdragen aan dit unieke onderzoek. Onze methode voor kwantitatieve elektro-encefalografie (‘hersenscan’) leent zich ook prima voor wetenschappelijk onderzoek. Wilt u zelf ook een keer een meting laten doen? magnetisme.nu/qeeg

Pijnstudies

Drie pijnstudies op het UMCG zijn momenteel afgerond. De eerste was in gezonde vrijwilligers en liet zien dat 30 minuten behandeling met microTMS de pijngrens kan verschuiven. Deze is gepubliceerd in PLoS ONE. Daarna is aandacht hieraan besteed door de Volkskrant, de Telegraaf, het Dagblad van het Noorden, RTL4 en OOG TV. Dit onderzoek wordt uitgelegd in de videoclips van EditieNL-RTL4, de Rijksuniversiteit Groningen en OOG TV. De Volkskrant, de Telegraaf en het Dagblad van het Noorden hebben hier vervolgens ook aandacht aan besteed. De tweede studie is bij twintig gezonde vrijwilligers en gaat over de effecten van microTMs op de pijn en branderigheid veroorzaakt door cremor capsici (een soort tijgerbalsem). De derde studie is uitgevoerd bij dertig patiënten met ernstige chronische neuropathische pijn. Er waren geen bijwerkingen en sommige patiënten hadden direct pijnvermindering. Er worden op dit moment geen nieuwe patiënten meer gezocht. Momenteel worden de gegevens van studie twee en drie door ons onderzoeksteam geanalyseerd om te zien of microTMS effectief is tegen neuropathische pijn en of het beter werkt dan placebo.

Depressiestudies

Deze film geeft een goeie beschrijving van ons wetenschappelijke onderzoek met antidepressieve magnetische velden, maar er worden geen deelnemers meer gezocht.

Deze eerste Nederlandse depressiestudie met microTMS is uitgevoerd in Groningen aan het UMCG. De onderzoekers (o.a. dr. R. Kortekaas, dr. S. van Belkum en prof. R. Schoevers) hebben onderzocht wat de invloed was van microTMS op depressie en op hersenactiviteit (fMRI). De behandeling bestond uit 30 minuten microTMS per dag, vijf weken lang gegeven op alle doordeweekse dagen. Vijftig patiënten met een matige tot ernstige depressie die niet op medicatie reageerde hebben meegedaan. Het onderzoek was dubbelblind, d.w.z. dat er een placebogroep en een microTMS-groep was. Het Dagblad van het Noorden en Radio Drenthe hebben al aandacht besteed aan deze studie. De belangrijkste bevindingen waren dat er na 25 microTMSbehandelingen duidelijke veranderingen waarneembaar waren in de beloningscircuits van de hersenen t.o.v. de placebogroep, maar zonder het verwachte klinische effect.

Fibromyalgie

Op het UMCG is begin 2019 een patiëntstudie afgerond naar de effecten van microTMS bij fibromyalgie. Tijdens de studie kregen de patiënten 25 behandelingen over vijf weken. Gaandeweg de studie werd hun pijn minder en werden ze minder somber. Vijftien weken na de laatste behandeling voelden ze zich nog steeds goed!

Connectiviteitsstudies

Een innovatieve studie aan het UMCG onderzoekt of met microTMS de hersenconnectiviteit beïnvloed kan worden. Hersenconnectiviteit is gedefinieerd als de “anatomische en functionele verbindingen tussen verschillende hersengebieden”. Deze connectiviteit is vaak veranderd bij patiënten met psychiatrische of neurologische aandoeningen, zoals epilepsie en psychose. Dit onderzoek wordt uitgevoerd bij gezonde proefpersonen. Het onderzoek gebruikt EEG en fNIRS in combinatie met DCM (dynamic causal modelling).

Hier een onderzoek van Ruud Kortekaas (RuG) en Jan Stegenga (UT) waarin wordt geprobeerd om de microTMS op Ruuds achterhoofd te laten reageren en zelfs anticiperen op Ruuds EEG (phase locking). Het ‘alu-hoedje’ dient om laag-frequente radiogolven af te schermen van de EEG-elektrodes op het hoofd.

Lezingen
Publicaties
Vraag stellen