qEEG

Wat is het?

Een qEEG is een opname van de hersenactiviteit. Het staat voor quantitative electro-encephalogram. Kort gezegd wordt eerst een EEG gemeten door middel van een cap met elektrodes. Deze elektrodes zijn alleen bedoeld om uw hersengolven te meten, ze stimuleren dus niet. Dan wordt in de dagen erna uw hersenactiviteit vergeleken met die van 727 klachtvrije mensen. In kleuren wordt vervolgens weergegeven hoe ‘normaal’ uw hersenactiviteit is (Z-score in statistisch jargon).

De hersengolven worden bij ons qEEG ingedeeld in vijf frequenties/toonhoogtes: delta, theta, alfa, beta en snelle beta. Die kunt u vergelijken met de zangstemmen van een koor: bas, bariton, tenor, alt, sopraan. In een koor moet er een goede balans zijn tussen de luidheid van de verschillende stemmen. In het EEG is dat niet anders.

Waarom maken we een qEEG?

Hoe afwijkender het qEEG, hoe meer klachten u over het algemeen heeft.
Het maken van een qEEG is verstandig aan het begin van het behandeltraject omdat direct zichtbaar is welke hersengolven te zwak zijn. Die hersengolven kunnen we dan gaan corrigeren met microTMS. De microTMS-apparatuur kan namelijk alle hersengolven maken, van zeer langzaam (DC en deltagolven) tot supersnel (gammagolven).
Veel mensen willen na bijvoorbeeld drie maanden microTMS weer een qEEG laten maken om te zien of hun hersengolven ook verbeterd zijn.

Hoe gaat de meting in zijn werk?

De totale afspraak duurt maximaal een uur. Eerst krijgt u een cap op het hoofd met elektrodes. Die elektrodes registreren uw hersenactiviteit. De neuropsycholoog spuit geleidingsgel in de elektrodes om goed contact met de hoofdhuid te maken. Als de cap helemaal goed zit, begint de eigenlijke meting. Er worden twee metingen van vijf minuten gedaan. Eén meting is met de ogen open, de ander met de ogen dicht. Tijdens de meting is het belangrijk dat u goed stil zit en niet praat. Na de meting gaat de cap van uw hoofd en kunt u uw haar wassen. De metingen worden gedaan in Schiedam of in Groningen.

Stelt een qEEG een diagnose?

Een qEEG is wettelijk gezien geen methode om een diagnose te stellen, en de mensen die uw qEEG interpreteren (een neuropsycholoog en een neurowetenschapper) zijn wettelijk niet bevoegd om medische diagnoses te stellen.
Maar toch kan een qEEG sterke en objectieve aanwijzingen geven dat er sprake is van ADHD, angststoornis, burnout, dementie, depressie, fibromyalgie of neuropathische pijn.

Wat kost een qEEG?

Een qEEG kost € 250 inclusief verslag. Een uitgebreide persoonlijke uitleg wordt net als een consult of een hersenstimulatie per uur berekend (€ 100/u). Als u een hersenstimulatie ondergaat, kan de uitleg van het qEEG tijdens de stimulatie. Dat kost dan niets extra.

Afspraak maken

Peter de Groot en Ruud Kortekaas mochten bijdragen aan uniek onderzoek aan de hersenen van Rajacenna. Onze methode voor kwantitatieve elektro-encefalografie (‘hersenscan’) leent zich ook voor wetenschappelijk onderzoek.