qEEG

afspraak maken

Wat is het?

Een qEEG is een opname van de hersenactiviteit. Het staat voor quantitative electro-encephalogram. Kort gezegd wordt eerst een EEG gemeten door middel van een cap met elektrodes. Deze elektrodes zijn alleen bedoeld om uw hersengolven te meten, ze stimuleren dus niet. De hersengolven worden opgeslagen op een computer. Dan wordt met ons analysesysteem uw hersenactiviteit vergeleken met die van 727 klachtvrije mensen. In kleuren wordt vervolgens weergegeven hoe ‘normaal’ uw hersenactiviteit is (Z-score in statistisch jargon).

Hersengolven gemeten met EEG worden ingedeeld in vijf frequentiebanden: delta, theta, alfa, beta en snelle beta. Die kunt u vergelijken met de zangstemmen van een koor: bas, bariton, tenor, alt, sopraan. In een koor moeten de stemmen qua volume mooi in balans zijn. In het EEG is dat niet anders.

Hersengolven van langzaam/laag naar snel/hoog. Neus zit boven, oren links en rechts. Rode vlekken zijn gebieden op het hoofd waar een golf te sterk is, blauwe vlekken zijn gebieden waar een golf te zwak is. Deze man had te weinig betagolven aan de voorkant van zijn hoofd.

Waarom maken we een qEEG?

Hoe afwijkender het qEEG, hoe meer klachten iemand over het algemeen heeft.
Het maken van een qEEG is verstandig aan het begin van het behandeltraject omdat we dan direct kunnen zien welke hersengolven zwak zijn. Die hersengolven kunnen we dan gericht gaan corrigeren met microTMS. De microTMS-apparatuur kan namelijk alle hersengolven maken, van heel langzaam (DC en deltagolven) tot heel snel (gammagolven). Door de zwakke frequenties aan te vullen wordt de hersenactiviteit normaler. De hersenen leren opnieuw om bepaalde golven zelf te maken.
Veel mensen willen na bijvoorbeeld drie maanden microTMS weer een qEEG laten maken om te zien of hun hersengolven ook verbeterd zijn.

Hoe gaat de meting in zijn werk?

De totale afspraak duurt maximaal een uur. Eerst krijgt u een cap op het hoofd met elektrodes. Die elektrodes registreren uw hersenactiviteit. De neuropsycholoog spuit geleidingsgel in de elektrodes om goed contact met de hoofdhuid te maken. Als de cap helemaal goed zit, begint de eigenlijke meting. Er worden twee metingen van vijf minuten gedaan. Eén meting is met de ogen open, de ander met de ogen dicht. Tijdens de meting is het belangrijk dat u goed stil zit en niet praat. Na de meting gaat de cap van uw hoofd en kunt u uw haar wassen. De metingen worden gedaan in Schiedam of in Groningen.

Hieronder twee voorbeelden van mensen met duidelijk afwijkende EEGs. Wit en groen is normaal, blauw en rood is afwijkend en (potentieel) problematisch.

Stelt een qEEG een diagnose?

Een qEEG is wettelijk gezien geen methode om een diagnose te stellen, en de mensen die uw qEEG interpreteren (een neuropsycholoog en een neurowetenschapper) zijn wettelijk niet bevoegd om medische diagnoses te stellen. Artsen en psychotherapeuten mogen wél diagnoses stellen, maar ze gebruiken daar (bijna) nooit een qEEG voor.
Vanuit de wetenschappelijke literatuur, die goed wordt bijgehouden door ons, kan een qEEG sterke en zelfs objectieve aanwijzingen geven dat er sprake kan zijn van AD(H)D, angststoornis, burnout, dementie, depressie, fibromyalgie of neuropathische pijn. Bijvoorbeeld hebben we wel eens een jongeman behandeld die qua EEG sterk leek op een andere cliënt met ADD. We hebben hem hierop gewezen met de vraag of hij nooit de diagnose ADD had gekregen. Toen hij ging lezen over ADD was het een en al herkenning: hij had 95% van de symptomen en problemen in de beschrijvingen. Ook hebben we, zonder informatie van de betreffende cliënt, in het EEG gezien dat de persoon een lui oog had, oorsuizen, een trommelvliesprobleem of innerlijke strijd.

Dit schrijft een cliënt over zijn qEEG-verslag: “Ben nog steeds onder de indruk van de accuratesse van de q-EEG scan/rapportage. Zo ook erg benieuwd naar de merkbare effecten van de behandeling.” Een andere cliënt noemt het qEEG-verslag met uitleg: “griezelig herkenbaar”. Weer een andere, een mw. van ca. 60 jaar noemt het “ongelooflijk verhelderend”.

EEG bij oorsuizen

Wat kost een qEEG?

Een qEEG kost € 250 inclusief standaardverslag. In een standaardverslag ziet u welke hersengolven afwijkend zijn en op welke plekken op het hoofd (Z-waardes van het oppervlakte-EEG). Ook wordt er een diepte-EEG berekend (Z-scored LORETA). Hierop ziet u welke hersengebieden verantwoordelijk zijn de gemeten golven. Een korte beschrijving van de functie van deze gebieden hoort ook in een standaardverslag. Een uitgebreid verslag kost € 350. Hierin staat een extra hoofdstuk: functionele connectiviteit. Dit geeft paren van hersengebieden die uitzonderlijk veel of weinig met elkaar communiceren. Dit geeft extra inzichten in welke hersenfuncties verminderd of versterkt aanwezig zijn. Persoonlijkheidsproblematiek en jeugdtrauma’s gaan vaak gepaard met veranderde connectiviteit. Een persoonlijke uitleg van uw EEG-verslag wordt net als een consult of een hersenstimulatie per uur berekend (€ 100/u). Als u een hersenstimulatie ondergaat, kan de uitleg van het qEEG tijdens de hersenstimulatie. Daar zijn geen extra kosten aan verbonden.

Afspraak maken

Peter de Groot en Ruud Kortekaas mochten bijdragen aan uniek onderzoek aan de hersenen van tekenwonder Rajacenna. We gebruiken de ‘hersenscan’ (kwantitatieve elektro-encefalografie) om onze zorg te optimaliseren en ook voor wetenschappelijk onderzoek.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.