Over TMS

Wat is TMS?

img1Transcraniële magnetisch stimulatie, of TMS, is een non-invasieve stimulatietechniek voor het brein, waarbij gebruik gemaakt wordt van krachtige, maar kortdurende, magnetische velden om de elektrische activiteit van de hersenen te beïnvloeden. Hierdoor worden neuronen geactiveerd, wat in de literatuur depolarisatie genoemd wordt. Deze techniek van magnetische stimulatie is bekend geworden toen de onderzoeker Barker een demonstratie gaf waarbij de motorcortex van een persoon werd gestimuleerd. De motorcortex is een hersendeel dat bewegingen van het lichaam stuurt. Door dit hersendeel te stimuleren kon Barker een ongecontroleerde beweging in de hand veroorzaken. In eerste instantie was TMS bedoeld als een manier om de gevoeligheid en de geleidingssnelheid van de neuronen te meten. Er werd dan onderzocht hoeveel stimulatie iemand nodig had om deze onwillekeurige beweging te krijgen en hoe snel deze beweging ontstond na de stimulatie. Vandaag de dag wordt TMS steeds meer gebruikt om andere hersendelen dan de motorcortex te stimuleren, om zo bepaalde aandoeningen te behandelen.

Hoe werkt TMS?

De hersenen bestaan uit vele miljarden cellen, ook wel zenuwcellen of neuronen genoemd, welke via ontelbare uitlopers verbindingen met elkaar vormen. Via deze uitlopers wordt onder andere informatie uitgewisseld over het aansturen en controleren van je organen, emoties, waarnemingen en gedachtes. De constante informatiestroom in de hersenen vindt plaats door middel van elektrische signalen. Wanneer er iets misgaat in de communicatie tussen deze zenuwcellen kan dit leiden tot bepaalde aandoeningen, zoals bijvoorbeeld neuropathische pijn of depressie. Transcraniale Magnetische Stimulatie werkt in op deze informatiestroom.
Transcraniale Magnetische Stimulatie beïnvloedt de informatiestroom volgens de principes van elektromagnetische inductie. Eén van de basiswetten van elektromagnetisme is de inductiewet van Faraday. Deze natuurkundige wet houdt in dat een veranderend magnetisch veld een elektrisch veld opwekt. Dit gebeurt in de vorm van een korte sterke stroomstoot, welke een magnetisch veld vormt in de spoel. Het magnetische veld induceert op zijn beurt een elektrisch veld in elk geleidend circuit, de secundaire spoel, in de omgeving, waaronder ook menselijk weefsel. Het magnetische veld induceert een elektrisch veld in het onderliggende gebied van de cerebrale cortex. Kortgezegd zorgt TMS dus voor meer activiteit in de hersenen. Wat een betere communicatie tussen zenuwcellen teweeg kan brengen. Deze verbeterde communicatie kan symptomen van bepaalde aandoeningen verminderen.

Verschil tussen normale TMS en microTMS

Deze website gaat over een verfijnde vorm van TMS die we microTMS noemen. Onderzoek aan microTMS wordt gedaan op het UMCG (meer lezen) en behandelingen met microTMS worden aangeboden bij Magnolia Therapeutics. In de internationale wetenschappelijke literatuur wordt microTMS meestal PEMF genoemd maar die term is minder correct (PEMF staat voor Pulsed ElectroMagnetic Fields en het ‘veld’ is bij dit type stimulatie niet elektromagnetisch maar puur magnetisch. Pas bij hogere frequenties is het zinvol om op korte afstand te spreken van elektromagnetisch, maar dan hebben we het inmiddels over radiogolven en niet meer over velden).
De microTMS werkt net als TMS volgens het principe van magnetische inductie. Er zijn een aantal belangrijke verschillen tussen de twee methodes. Ten eerste is de magnetische veldsterkte bij microTMS een stuk lager (meestal 1 to 10 mT i.p.v. 1 T bij TMS). Dit betekent dat de spoel veel lichter kan zijn en dat deze op een muts gemonteerd kan worden. De patiënt hoeft niet meer stil te zitten want de muts beweegt gewoon mee met het hoofd. Dit zorgt voor een enorme toename in het patiëntencomfort en de bewegingsvrijheid. Ook betekent een lagere veldsterkte dat er geen vervelende bijwerkingen zoals hoofdpijn zijn. Ook is er bij microTMS geen risico op epileptische toevallen (een mogelijke bijwerking van normale TMS die in deskundige handen overigens heel goed te voorkomen is). Vaak worden bij microTMS meerdere hersengebieden tegelijk gestimuleerd. Dit kan ervoor zorgen dat deze hersengebieden beter met elkaar gaan communiceren (verbeterde functionele neuronale connectiviteit). Ook kan dit zorgen voor betere samenwerking tussen de linker en de rechter hemisfeer. Daarnaast geeft microTMS de mogelijkheid om meer complexe patronen te gebruiken, in plaats van de simpele pulsen die bij normale TMS gebruikt worden. Complexe patronen lijken meer op natuurlijke hersengolven en microTMS ‘preekt dus ‘de taal’ van de hersenen.

Toepassingen

TMS wordt toegepast voor de behandeling van depressie (repetitieve TMS – rTMS) en als experimentele behandeling voor oorsuizen, fibromyalgie, bewegingsaandoeningen, epilepsie, angststoornissen, stotteren, schizofrenie en neuropathische pijn. Hoe effectief normale TMS en microTMS zijn bij deze aandoeningen wordt momenteel binnen onderzoekscentra over de hele wereld onderzocht. Ook op de RuG en het UMCG wordt onderzoek gedaan naar microTMS als behandeling van pijn, depressie en fibromyalgie. Daarnaast wordt onderzocht hoe de stimulatie de verbindingen tussen hersencellen kan beïnvloeden (hersenconnectiviteit en -plasticiteit).

Lezingen

Onderzoek

Contact

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *