Over TMS

Er zijn twee vormen van transcraniële magnetische stimulatie. Links microTMS, rechts rTMS.

Twee soorten TMS: rTMS en microTMS

Deze website gaat over een verfijnde vorm van TMS die we microTMS noemen. Onderzoek aan microTMS wordt gedaan op het UMCG (meer lezen) en behandelingen met microTMS worden aangeboden bij Magnolia Therapeutics. In de internationale wetenschappelijke literatuur wordt microTMS meestal PEMF genoemd maar die term is minder correct (PEMF staat voor Pulsed ElectroMagnetic Fields en het ‘veld’ is bij dit type stimulatie niet elektromagnetisch maar puur magnetisch. Pas bij hogere frequenties is het zinvol om op korte afstand te spreken van elektromagnetisch, maar dan hebben we het inmiddels over radiogolven en niet meer over velden).
De microTMS werkt net als TMS volgens het principe van magnetische inductie. Er zijn een aantal belangrijke verschillen tussen de twee methodes. Ten eerste is de magnetische veldsterkte bij microTMS een stuk lager (meestal 0,1 tot 10 mT i.p.v. 1 T bij TMS). Dit betekent dat de spoel veel lichter kan zijn en dat deze op een muts gemonteerd kan worden. De patiënt hoeft niet stil te zitten want de muts beweegt gewoon mee met het hoofd. Dit zorgt voor een enorme toename in het patiëntencomfort en de bewegingsvrijheid. Ook betekent een lagere veldsterkte dat er geen vervelende bijwerkingen zoals hoofdpijn zijn. Ook is er bij microTMS geen risico op epileptische toevallen (een mogelijke bijwerking van normale TMS die in deskundige handen overigens heel goed te voorkomen is). Vaak worden bij microTMS meerdere hersengebieden tegelijk gestimuleerd. Dit kan ervoor zorgen dat deze hersengebieden beter met elkaar gaan communiceren (verbeterde functionele neuronale connectiviteit). Ook kan dit zorgen voor betere samenwerking tussen de linker en de rechter hemisfeer. Daarnaast geeft microTMS de mogelijkheid om meer complexe patronen te gebruiken, in plaats van de simpele pulsen die bij normale TMS gebruikt worden. Complexe patronen lijken meer op natuurlijke hersengolven en microTMS ‘spreekt’ dus de ‘taal’ van de hersenen.

Wat is TMS?

Transcraniële magnetisch stimulatie, of TMS, is een niet-invasieve stimulatietechniek voor het brein, waarbij gebruik gemaakt wordt van wisselende magnetische velden om de elektrische activiteit van de hersenen te beïnvloeden. Hierdoor worden neuronen geactiveerd, wat in de literatuur depolarisatie genoemd wordt. Deze techniek van magnetische stimulatie is bekend geworden toen de onderzoeker Barker een demonstratie gaf waarbij de motorcortex van een persoon werd gestimuleerd. De motorcortex is een hersendeel dat bewegingen van het lichaam stuurt. Door dit hersendeel te stimuleren kon Barker een ongecontroleerde beweging in de hand veroorzaken. In eerste instantie was TMS bedoeld als een manier om de gevoeligheid en de geleidingssnelheid van de neuronen te meten. Er werd dan onderzocht hoeveel stimulatie iemand nodig had om deze onwillekeurige beweging te krijgen en hoe snel deze beweging ontstond na de stimulatie. Vandaag de dag wordt TMS steeds meer gebruikt om andere hersendelen dan de motorcortex te stimuleren, om zo bepaalde aandoeningen te behandelen.

Hoe werkt TMS?

De hersenen bestaan uit heel veel (laatste schatting: 86.000.000.000 [ref]) zenuwcellen (neuronen) die via heel veel uitlopers (ca. 10.000 per neuron) verbindingen met elkaar vormen. Via deze uitlopers wordt onder andere informatie uitgewisseld over het aansturen en controleren van je organen, emoties, waarnemingen en gedachtes. De constante informatiestroom in de hersenen vindt plaats door middel van elektrische signalen. Wanneer er iets misgaat in de communicatie tussen deze zenuwcellen kan dit leiden tot bepaalde aandoeningen, zoals bijvoorbeeld neuropathische pijn of depressie. Transcraniale Magnetische Stimulatie werkt in op deze informatiestroom.
Transcraniale Magnetische Stimulatie beïnvloedt de informatiestroom volgens de principes van elektromagnetische inductie. Eén van de basiswetten van elektromagnetisme is de inductiewet van Faraday.

Als een magnetisch veld verandert, wekt dat een elektrische spanning op in nabije geleiders. Ons hersenenweefsel is een geleider en de schedel is volledig ‘doorzichtig’ voor deze velden. Een dynamo gebruikt dit principe om stroom op te wekken.

Deze natuurkundige wet houdt in dat een veranderend magnetisch veld een elektrisch veld opwekt. Een TMS-machine produceert een wisselende spanning over een spoel, dit leidt tot een wisselende stroom, die leidt tot een wisselend magneetveld. Het veranderen van het magnetische veld induceert op zijn beurt een elektrisch veld in nabijgelegen geleiders en dat leidt weer tot stroom in die geleiders. De hersenen bevatten veel water en veel geladen deeltjes (ionen zoals Na+, K+, Cl) en zijn dus geleiders. In het geval van de hersenen gaan er geen elektronen bewegen zoals in elektronische apparatuur, maar ionen. Het bewegen van de ionen wordt door de neuronen waargenomen want dit is onderdeel van hun normale functioneren. Neuronen gaan hierdoor anders of beter functioneren (neuromodulatie) en er worden stofjes (dopamine, serotonine, BDNF) vrijgemaakt. Ook gaan de neuronen het ritme van het magnetisch veld volgen (mits dit in hun repertoire past)[ref]. Kortgezegd zorgt TMS dus voor meer activiteit in de hersenen, wat een betere communicatie tussen zenuwcellen teweeg kan brengen. Deze verbeterde communicatie kan symptomen van allerlei aandoeningen verminderen

Toepassingen

TMS wordt toegepast voor de behandeling van depressie (repetitieve TMS – rTMS) en als experimentele behandeling voor oorsuizen, fibromyalgie, bewegingsaandoeningen, epilepsie, angststoornissen, stotteren, schizofrenie en neuropathische pijn. Hoe effectief normale TMS en microTMS zijn bij deze aandoeningen wordt momenteel binnen onderzoekscentra over de hele wereld onderzocht. Ook op de RuG en het UMCG wordt onderzoek gedaan naar microTMS als behandeling van pijn, depressie en fibromyalgie. Daarnaast wordt onderzocht hoe de stimulatie de verbindingen tussen hersencellen kan beïnvloeden (hersenconnectiviteit en -plasticiteit).

Lezingen

Onderzoek

Contact

13 thoughts on “Over TMS

    • Dat is heel verschillend. Burnout kan een vrij ernstige ontregeling van de hersenen inhouden. Op deze pagina https://magnetisme.nu/qeeg/ lijkt burnout zelfs erger dan hersenletsel. Ik zou rekenen op 3 tot 6 maanden behandelen. Dat zou dan wekelijks kunnen of later om de 14 dagen. Aantal behandelingen is dan 12 tot 25. We bieden ook andere ondersteunende therapieën zoals psychotherapie, houdingstraining en ontspanning.

 1. Ik heb trauma ‘ s gehad daardoor kwam mijn zware depressie ze zeggend
  Een persoonlijkheid stoornis en ik slik Mao remmers neurowave Amsterdam
  Heeft mij net afgewezen omdat zij dat alleen is , en ik dus geen vangnet heb.
  Maar ik loop daarnaast nog bij care to change durven jullie het wel aan
  Want ik begrijp dat er meerdere zijn.
  Warme groet theavos

 2. Waar kan ik dit laten doen?
  En word het vergoed?
  Ik heb last van fibromyalgie. Slaapprobleem vermoeidheid. Veel pijn!
  En vaak last van depressies.. mede door dat natuurlijk.
  Ben heel nieuwsgierig naar deze behandeling.

 3. Ik heb burn-out problemen, ben gevoelig voor depressies en hoor geluiden die er niet zijn. Graag wat meer info over uw behandeling en of ik er wellicht baat bij zou hebben

  • Wij behandelen de hersenen met pulserende magnetische velden. Die hebben dezelfde frequenties als hersengolven van een gezond mens. Dit vermindert depressie en pijn. Ook kan het ernergie geven. Geluiden die er niet zijn kunnen verminderen door de behandeling, maar de kans is groter dat u de geluiden beter gaat verdragen. Het is goed mogelijk dat u er baat bij heeft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *