Over TMS

Wat is TMS?

Transcraniële magnetisch stimulatie (TMS) is een nieuwe behandeling voor o.a. depressie. Er wordt gebruik gemaakt van pulserende magnetische velden om een mild elektrisch veld in de hersenen op te wekken. Het is een veilige manier om de hersenen te beïnvloeden zonder met apparatuur of medicatie het lichaam binnen te gaan. Dit heet niet-invasieve neuromodulatie.

Er zijn twee vormen van transcraniële magnetische stimulatie. Links het eerste prototype microTMScap, rechts een 8-vormige spoel voor rTMS. Open dag UMCG, maart 2010.

Toepassingen

TMS wordt gebruikt voor de behandeling van depressie en is een experimentele behandeling voor angststoornissen, bewegingsstoornissen zoals parkinsonisme, burnout, epilepsie, fibromyalgie, neuropathische pijn, oorsuizen, schizofrenie, stotteren. Hoe effectief normale TMS en microTMS zijn bij deze aandoeningen wordt momenteel binnen onderzoekscentra over de hele wereld onderzocht. Behandelingen met microTMS worden aangeboden bij Magnolia Therapeutics in Schiedam. Magnolia Therapeutics doet ook onderzoek aan de methode, deels in samenwerking met het UMCG.

Twee soorten TMS: rTMS en microTMS

Deze website gaat grotendeels over een verfijnde vorm van TMS die we microTMS noemen. Het eerste Nederlandse onderzoek aan microTMS vond plaats onder leiding van dr. Ruud Kortekaas op het UMCG (meer lezen). In de internationale wetenschappelijke literatuur wordt microTMS vaak PEMF genoemd (voor Pulsed ElectroMagnetic Fields), maar er zijn nog veel andere namen voor.

verschillen tussen rtms en microtms

Er zijn een aantal belangrijke verschillen tussen de twee methodes. Ten eerste is de magnetische veldsterkte bij microTMS een stuk lager (meestal 0,1 tot 10 mT i.p.v. 1 T bij TMS). Dit betekent dat de spoel veel lichter kan zijn en dat deze op een cap gemonteerd kan worden. De patiënt hoeft niet stil te zitten want de cap beweegt mee met het hoofd. Dit zorgt voor een enorme toename in het patiëntencomfort en de bewegingsvrijheid. Ook betekent een lagere veldsterkte dat er bijna nooit bijwerkingen zoals hoofdpijn zijn. Ook is er bij microTMS geen risico op epileptische toevallen (een mogelijke bijwerking van normale TMS die in deskundige handen overigens heel goed te voorkomen is). De veiligheid en het gebruiksgemak zorgen dat microTMS zelfs thuis gedaan kan worden. Vaak worden bij microTMS meerdere hersengebieden tegelijk gestimuleerd. Dit kan ervoor zorgen dat deze hersengebieden beter met elkaar gaan communiceren (verbeterde functionele neuronale connectiviteit). Ook kan dit zorgen voor betere samenwerking tussen de linker en de rechter hemisfeer. Daarnaast geeft microTMS de mogelijkheid om meer complexe patronen te gebruiken, in plaats van de simpele pulsen die bij normale TMS gebruikt worden. Complexe patronen lijken meer op natuurlijke hersengolven en microTMS ‘spreekt’ dus de ‘taal’ van de hersenen. Ten slotte is er een verschil in status bij de zorgverzekeraar. De rTMS wordt in sommige gevallen vergoed, de microTMS nooit. Voor microTMS of qEEG kunt u hier een afspraak maken.

overeenkomsten tussen rtms en microtMS

De hersenen bestaan uit heel veel (laatste schatting: 86.000.000.000 [ref]) zenuwcellen (neuronen) die via heel veel uitlopers (ca. 10.000 per neuron) verbindingen met elkaar vormen. Via deze uitlopers wordt onder andere informatie uitgewisseld over het aansturen en controleren van je organen, emoties, waarnemingen en gedachtes. De constante informatiestroom in de hersenen vindt plaats door middel van elektrische signalen. Wanneer er iets misgaat in de communicatie tussen deze zenuwcellen kan dit leiden tot bepaalde aandoeningen, zoals bijvoorbeeld neuropathische pijn of depressie. TMS werkt in op deze informatiestroom via elektromagnetische inductie.

Als een magnetisch veld verandert, wekt dat een elektrische spanning op in nabije geleiders. Een dynamo gebruikt dit principe om stroom op te wekken. Onze schedel is volledig ‘doorzichtig’ voor magnetische velden en ons hersenenweefsel is een geleider.

Deze natuurkundige wet houdt in dat een veranderend magnetisch veld een elektrisch veld opwekt. Een TMS-machine produceert een wisselende spanning over een spoel, dit leidt tot een wisselende stroom, die leidt tot een wisselend magneetveld. Het veranderen van het magnetische veld induceert op zijn beurt een elektrisch veld in nabijgelegen geleiders en dat leidt weer tot stroom in die geleiders. De hersenen bevatten veel water en veel geladen deeltjes (ionen zoals Na+, K+, Cl) en zijn dus geleiders. In het geval van de hersenen gaan er geen elektronen bewegen zoals in elektronische apparatuur, maar ionen. Het bewegen van de ionen wordt door de neuronen waargenomen want dit is onderdeel van hun normale functioneren. Neuronen gaan hierdoor anders of beter functioneren (neuromodulatie) en er worden stofjes (dopamine, serotonine, BDNF) vrijgemaakt. Ook gaan de neuronen het ritme van het magnetisch veld volgen [ref]. We hebben dit fenomeen zelf bevestigd door hersengolven voor en na microTMS te meten.

Lezingen

Onderzoek

Contact

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *