Afbouwen medicatie

Het afbouwen van een medicijn is in meerdere opzichten als landen met een vliegtuig.

Disclaimer: wij zijn geen artsen, dus wij schrijven geen medicatie voor. Ook geven wij geen formeel advies over medicatie. Overleg met uw arts als u uw medicatiegebruik wilt veranderen/verminderen.

Veel mensen komen bij ons met de wens om hun medicatie af te bouwen. Meestal vanwege bijwerkingen of het besef dat chronisch medicijngebruik vaak niet optimaal is voor de gezondheid.

De rol van microTMS

MicroTMS zoals wij dat toepassen heeft vaak een pijnstillende en kalmerende werking. Dat kan er dus voor zorgen dat de medicatiebehoefte kleiner wordt tijdens een behandeltraject bij ons. Een man met pijnklachten kon bijvoorbeeld door microTMS zijn opiaatgebruik met 80% verlagen. Dat had uiteraard positieve effecten op allerlei lichaamsfuncties. Tijdens het afbouwen van antidepressiva, angstremmers en tranquilisers kan microTMS helpen om rustig te blijven en fatsoenlijk te slapen.

Hoe gaat afbouwen in zijn werk?

We hebben er met meerdere dokters over gesproken. De meesten laten u afbouwen in stapjes. Dat kan over een periode van weken tot maanden gaan. Meestal willen de dokters te snel afbouwen en meestal is het laatste stapje het moeilijkste.

Eén huisarts hanteerde de regel: de afbouwperiode duurt even lang als de periode dat men het middel gebruikt heeft. Dat is wel héél voorzichtig en hij is de uitzondering.

Deze cartoon geeft vrij intuïtief weer wat ook blijkt uit farmacologische modellen (zie onderaan). Welk traject lijkt het veiligst om te landen met een vliegtuig? Blauw, rood of geel?

Voorbeeld afbouwen. De getallen zijn nogal willekeurig gekozen en kunnen sterk verschillen van persoon tot persoon.

Wij zouden denken: het rode traject. Dat klopt! Zo landen vliegtuigen en zo ‘land’ je ook van een antidepressivum of benzodiazepine. Dit heet hyperbool afbouwen.

Afspraak maken

Hyperbool afbouwen

Een hyperbool afbouwschema is in de praktijk miscchien lastig om zelf te bereiken. Er zijn zeker mensen die eerst een spreadsheet maken en dan korreltjes gaan tellen of gewapend met precisieweegschaal, scheermes of schuurpapier hun tabletten kleiner maken. Maar gelukkig is er de taperingstrip. Dat is een rol met zakjes, net als de Baxterrol, met in elk zakje een dosis voor één dag. Maar elk volgend vakje heeft een klein percentage minder van het geneesmiddel. Zo is de kans op onttrekkingsverschijnselen minimaal en gaat het afbouwen comfortabel. Meer informatie vindt u hier en hier. (Geen zakelijke banden met ons.) Radar besteedde in februari ’24 hier ook aandacht aan.

Teken de petitie om afbouwmedicatie te vergoeden uit de zorgverzekering.

Antidepressiva

Veel mensen denken nog steeds dat depressie veroorzaakt wordt door een ontbrekend stofje in de hersenen. In dit artikel wordt daar korte metten mee gemaakt! Ook stelt een recent wetenschappelijk artikel [ref] dat deze middelen geen (duidelijke) verbetering geven op de kwaliteit van leven.

Een aflevering van Zembla over het afbouwen van antidepressiva.

Overleg met uw arts als u uw medicatie wilt wijzigen. Stop zeker niet plotseling met uw medicatie!

Een man (LZ) eind vijftig, die al twintig jaar kalmeringsmiddelen/slaapmiddelen gebruikt. Na zeven weken thuis stimuleren zegt hij: “Zonder die cap heb je vijf oxazepam nodig op een dag, mét cap één… of twee.” Als onderdeel van zijn genezingsproces en afbouwproces is dit een mooi begin.

Vraag stellen

Vraag stellen

Afspraak maken

farmacologische modellen

Niet iedereen zal overtuigd zijn door een kleurig plaatje met een vliegtuig. Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, een vakblad voor artsen, had begin 2020 een artikel erover, getiteld “Het afbouwen van SSRI’s en SNRI’s”. U kunt dit (zeer lange) artikel hier downloaden en aan uw dokter laten zien.

De essentie van het NTvG-artikel staat in dit plaatje.

Een reactie van dr. Peter Groot en hoogleraar psychiatrie prof. dr. Jim van Os op dit NTvG-artikel: “Problemen door onttrekkingsverschijnselen waren er vanaf het moment dat de medicijnen […] werden voorgeschreven […]. Deze problemen zijn heel lang verkeerd geïnterpreteerd, gebagatelliseerd of zelfs genegeerd. Ervaringen van patiënten werden heel lang niet serieus genomen. Dat is inmiddels gelukkig veranderd. Het belangrijkste onderliggende probleem, het ontbreken van de lagere doseringen die voor verantwoord afbouwen nodig zijn, wordt inmiddels gelukkig ook erkend. De rituele roep om onderzoek is net zo overbodig als een randomised trial of het beter is om met of zonder parachute uit het vliegtuig te springen. […] Afbouwproblemen hadden farmaceutische bedrijven al vele jaren geleden kunnen en moeten oplossen, maar dat hebben ze nooit gedaan. Nu die lagere doseringen eindelijk […]  beschikbaar zijn is er geen reden om die aan patiënten en behandelaars te onthouden. Daarvoor is vooral niet nog meer onderzoek nodig, dat op zijn snelst over tien jaar klaar zal zijn, op zijn best ambigue bevindingen zal opleveren en niet naar de individuele patiënt kan worden vertaald. Patiënten, en ook behandelaars, wachten al veel te lang op een oplossing.”